Nowa przygoda, nowy zakątek wszechświata. Tym razem akcja przenosi Cię do galaktyki Andromedy, w której kolonizatorzy próbują znaleźć miejsce dla siebie i rozwiązać nowe problemy, które przed nimi staną.

Chciałbyś zagrać w ten tytuł? Nic prostszego. Wejdź w link pod spodem i na oficjalnej facebookowej stronie Astrofazy napisz w komentarzu odpowiedź na zadanie konkursowe –

Opisz jak według Ciebie powinno wyglądać kolonizowanie obcej planety, na co szczególnie byś się przygotował?”

Do wygrania dwa kody do gry Mass Effect Andromeda od Electronic Arts Polska w dystrybucji na PC.

LINK DO POSTU KONKURSOWEGO

Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN, klikjnij aby rozwinąć

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ziemia 2”
2. Organizatorem Konkursu jest Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek, NIP 774-307-61-22.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma ELECTRONIC ARTS POLSKA SP. Z O.O.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/Astrofazapl/ w dniach 07 kwietnia – 14 kwietnia 2017 roku (do godziny 23:59).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek i/lub pracownikiem ELECTRONIC ARTS POLSKA SP. Z O.O.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek i/lub ELECTRONIC ARTS POLSKA SP. Z O.O.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
Dwa klucze dystrybucji elektronicznej PC do gry Mass Effect Andromeda na platformie Origin o wartości 239,90 zł każdy.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Organizatora,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: https://www.facebook.com/Astrofazapl/
zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: „Opisz jak według Ciebie powinno wyglądać kolonizowanie obcej planety, na co szczególnie byś się przygotował?”
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@astrofaza.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana na podany przez Laureatów Konkursu adres e-mail, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, (o którym mowa w § 3 pkt 5), przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.astrofaza.pl

 

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany