Myśleliśmy w ekipie Astrofazy w jaki sposób uczcić rok 2023 będący rokiem Mikołaja Kopernika. Nie tak często zdarza się aby patronem krajowego roku był astronom. Z pomysłem przybyli Leszek Błaszkiewicz i Przemysław Rudź.

IMG_0768-scaled-e1687352055417-2048x2048-1 Piotr Kosek z gitarą elektryczną

Zróbmy płytę z utworami inspirowanymi kosmosem, być może również pracą Kopernika. Pomysł genialny więc zabraliśmy się do roboty. Zebraliśmy kilka zespołów, które przygotowały utwory specjalnie na tę płytę. Również Kapitan skomponował i nagrał utwór, który się na niej znajdzie. Pomyśleliśmy jednak, że Astrofaza to nasz wspólny lot przez odmęty kosmosu i nauki, dlatego jedno lub więcej miejsc chcemy przeznaczyć na utwór kogoś z widzów. Kogoś z Was! Jeśli tworzysz muzykę i/lub posiadasz zespół oraz chciał(a)byś wziąć udział w tym naszym projekcie to wysyłaj swój kawałek na poniższego maila.

plyta@astrofaza.pl

Poniżej znajduje się regulamin tej akcji, z którego dowiesz się więcej :)

regulamin akcji „Astrofaza Kopernik 2023”:

1. Organizator i uczestnictwo:

1.1 Organizatorem akcji „Astrofaza Kopernik 2023” jest Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek, ul. Morykoniego 2/47, 09-400 Płock, NIP: 7743076122 prowadzący kanał popularnonaukowy „Astrofaza” zwany dalej „Astrofaza”.

1.2 Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne i dobrowolne.

1.3 Uczestnikami mogą być osoby fizyczne bez względu na wiek, zespoły muzyczne lub reprezentanci zespołów.

2. Zasady akcji:

2.1 Akcja ma na celu wybranie jednego (bądź więcej, według uznania komisji opisanej w punkcie 5) utworu muzycznego, który zostanie umieszczony na płycie muzycznej wydanej przez Astrofazę w ramach obchodów Roku Kopernika.

2.2 Zgłoszenia można przesyłać od 18 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

2.3 Każdy zespół może zgłosić maksymalnie 3 utwory.

3. Wymagania dotyczące utworów:

3.1 Czas trwania każdego zgłoszonego utworu nie może przekraczać 15 minut.

3.2 Utwór powinien być wysokiej jakości artystycznej, niezależnie od gatunku muzycznego.

3.3 Utwór powinien być przesłany w formacie *.wav 44,1kHz.

4. Zgłaszanie utworów:

4.1 Utwory należy przesłać na adres e-mail: plyta@astrofaza.pl.

4.2 W treści e-maila należy podać nazwę zespołu, tytuł utworu, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz krótki opis zespołu.

4.3 Do zgłoszenia należy dołączyć plik z utworem spełniający wymagania opisane w punkcie 3.

5. Wybór zwycięzcy i nagrody:

5.1 Komisja w składzie Piotr Kosek, Leszek Błaszkiewicz i Przemysław Rudź wybierze zwycięski utwór spośród nadesłanych zgłoszeń.

5.2 Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

5.3 Wybrany utwór zostanie umieszczony na płycie muzycznej wydanej przez Astrofazę.

5.4 W zamian za udział w akcji, organizator zapewnia informacje o zespole w mediach społecznościowych Astrofazy oraz w specjalnym odcinku o płycie na kanale Astrofaza. Brak innych form gratyfikacji finansowej.

5.5 Uczestnik może wysłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy), ale w przypadku wybrania przez komisję, na płycie pojawi się maksymalnie jeden utwór danego autora.

5.6 Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego utworu.

 

6. Prawa autorskie:

6.1 Uczestnik, zgłaszając utwór, oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie i pokrewne do zgłoszonego utworu oraz wyraża zgod ę na wykorzystanie utworu przez organizatora w ramach akcji „Astrofaza Kopernik 2023” oraz na wydanie płyty muzycznej.

6.2 Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie zgłoszonego utworu, w celach związanych z realizacją akcji, w szczególności publikacją na płycie muzycznej oraz promocją zespołu w mediach społecznościowych Astrofazy oraz na kanale Astrofaza.

 

7. Ochrona danych osobowych:

7.1 Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator – Astrofaza.

7.2 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji akcji oraz informowania uczestników o jej przebiegu i wynikach.

7.3 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. Postanowienia końcowe:

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o ile nie naruszy to praw uczestników.

8.2 W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje organizator, dbając o przestrzeganie zasad uczciwości i równego traktowania uczestników.

8.3 Uczestnik, zgłaszając się do udziału w akcji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.